Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół obronny św. Jerzego

Kościół wzniesiony został w tym samym czasie co zamek i włączony w system obwarowań miejskich. Jest jednym z nielicznych w Polsce zabytków łączących funkcje sakralne z obronnymi.

Początkowo była to budowla jednonawowa, na przełomie XIV i XV w. kościół gruntownie przebudowano na świątynię trzynawową.

Po pożarze w 1500 r. dobudowano prezbiterium. Jest ono odchylone w stosunku do osi nawy głównej, co jest osobliwością architektoniczną na skalę europejską.

Niewątpliwą atrakcją jest pochodzące z 1515 r. kryształowe sklepienie wykonane przez mistrza Matza z Gdańska. Ciekawostką  świątyni są dwie pojedyncze cele więzienne znajdujące się w przyziemiu wieży zachodniej. Związana jest z nimi legenda o skazańcu.

Bazylika posiada także wiele innych cennych zabytków m.in. ambonę z 1594 roku oraz organy z 1721r. wykonane przez organmistrza Jana Mosengela z Królewca. W zbiorach kościoła znajdują się obrazy św. Marcina i św. Tomasza oraz płyty nagrobne. Natomiast empora przeznaczona została na salkę muzealną. Znajduje się tam dokumentacja fotograficzno-historyczna, przedstawiająca przedwojenne wyposażenie kościoła.

W okresie letnim z wieży kościoła zobaczyć można panoramę Kętrzyna i okolic. Nadanie kościołowi tytułu Bazyliki w 1997 r. świadczy o bogactwie historycznym i kulturalnym świątyni.

Galeria zdjęć

/