Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

O regionie

Wielkopolska leży na nizinnych terenach dorzeczy Warty, Noteci i Prosny. Piękno urozmaiconego, obfitującego w jeziora, lasy i wzgórza krajobrazu sprawia, że turyści licznie odwiedzają ten region. Obszary prawnie chronione w regionie stanowią 32 procent jego ogólnej powierzchni. Składają się na nie m.in. dwa parki narodowe, dwanaście parków krajobrazowych, oraz 97 rezerwatów, w których znajduje się ponad 3,5 tysiąca pomników przyrody.

W regionie wyznaczono ponad 40 szlaków turystycznych, o łącznej długości 1 181 km – to trasy rowerowe i wodno-kajakowe np. rzeką Drawą, Wdą czy Prosną. Funkcjonuje tu Wielkopolski System Szlaków Rowerowych, który składa się z pięciu szlaków rowerowych, z których – najdłuższy „Transwielkopolska Trasa Rowerowa” liczy 500 km. Duże skupiska obszarów leśnych wraz z okolicami, oprócz walorów zdrowotnych, tworzą też dogodne miejsca do uprawiania różnych form sportu. Licznie występujące jeziora to wymarzone miejsce dla amatorów sportów wodnych. Okolice wielu wielkopolskich miejscowości znane są z doskonałych warunków do uprawiania narciarstwa nizinnego. Natomiast liczne szlaki piesze rowerowe i wodno-kajakowe tworzą niezwykle atrakcyjne krajobrazowo i kulturowo trasy. Specjalnie dla miłośników jazdy konnej na południu województwa został utworzony szlak konny, który przebiega przez pięć gmin, a sam jego teren to tzw. „kraina koni”, czyli tereny dobrane specjalnie pod ten rodzaj rekreacji. Bardzo popularna w Wielkopolsce jest turystyka kajakiem po rzekach. Powstał szlak wodny o nazwie „Wielka Pętla Wielkopolski”, liczący 690 km. Ostatnia część Wielkiej Pętli z Kruszwicy do portu w Koninie – Morzysławiu jest najbardziej atrakcyjna i dlatego została nazwana Wodnymi Wrotami Wielkopolski.

Na uwagę zasługuje Wielkopolski Park Narodowy malowniczy z różnorodnymi formami polodowcowej rzeźby terenu, m.in. jeziorami rynnowymi, unikatowym nagromadzeniem zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych o ogromnej wartości przyrodniczej. Przez teren WPN przebiegają dwie ścieżki dydaktyczne, pięć szlaków pieszych - 85 km oraz 22 km tras rowerowych. A także Drawieński Park Narodowy utworzony dla ochrony dolin rzecznych i jezior w centrum dużego kompleksu leśnego z rzekami o naturalnym charakterze i czystych wodach, z tarliskami pstrągów, troci i lipieni oraz siedliskami bobrów i wydr. Przez teren DPN przebiega atrakcyjny szlak kajakowy po rzece Drawie.

Parki krajobrazowe Wielkopolski to zajmujące powierzchnię ponad 175 tys. hektarów obszary chronione ze względów przyrodniczych, kulturowych i historycznych, które mogą służyć rekreacji krajoznawczej i wypoczynkowej. Sierakowski Park Krajobrazowy przyciąga liczne rzesze turystów gęstą siecią oznakowanych szlaków pieszych, a także bogatą ofertą ośrodków wczasowych oraz świetnie zachowanymi historycznymi obiektami architektoniczno-parkowymi. Powidzki Park Krajobrazowy oferuje turystom usytuowane wśród dużych kompleksów leśnych i jezior ośrodki wypoczynkowe. A przebiegające przez teren parku szlaki sprzyjają turystyce i rekreacji - można tu podziwiać wiele chronionych gatunków zwierząt i roślin. Puszcza Zielonka to jeden z niewielu zachowanych pozostałości pierwotnego kompleksu leśnego środkowej Wielkopolski - bór sosnowy i las modrzewiowo-sosnowy. Atrakcję tego parku stanowi wieża na Dziewiczej Górze z doskonałym punktem widokowym. Lednicki Park Krajobrazowy utworzono celem ochrony krajobrazu oraz zabytków i pamiątek historycznych związanych z początkami państwowości polskiej. Znajduje się tutaj Muzeum Pierwszych Piastów ze zbiorem wczesnośredniowiecznych militariów oraz Brama III Tysiąclecia. Nadwarciański Park Krajobrazowy i Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy to obszary istotne ornitologicznie. Gniazduje tu ponad 100 gatunków ptaków. Rogaliński Park Krajobrazowy, gdzie ochroną objęto tu jedno z największych w Europie stanowisk dębów szypułkowych. W obrębie tego parku znajduje się pałac w Rogalinie z trzema słynnymi „Dębami Rogalińskimi”: Lech, Czech i Rus, a łęgi rogalińskie stanowią ostoję dla wielu gatunków ptaków, którym grozi wymarcie. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, którego atrakcją są unikatowe zadrzewienia śródpolne. Na terenie parku są pola uprawne, aleje przydrożne oraz lasy i stawy, a liczne ścieżki dydaktyczno-ekologiczne, parki dworskie i pałace, znajdujące się na terenie kompleksu leśnego sprawiają, że park ten jest często odwiedzany przez rodziny.

Wielkopolska to również tutejsze zamki, pałace i dwory. Większość z nich została odnowiona i dziś mieszczą się w nich kolekcje muzealne o znacznej wartości. Organizowane są plenery i imprezy kulturalne. Każdy z tych zabytków ma swoją niepowtarzalną historię.

Szlaki kulturowe w Wielkopolsce mają ułatwiać zwiedzanie najbardziej wartościowych obiektów związanych z przeszłością, historią i kulturą regionu, będącego kolebką państwowości i kościoła polskiego. Szlak Piastowski chętnie odwiedzana trasa turystyczna regionu, związana z historią państwa polskiego. Wędrówka po tym szlaku przybliża obraz pierwszych Piastów, korzenie i religię państwa polskiego z tamtych czasów. Szlak Cysterski związany jest z przemieszczaniem się cystersów w województwie Wielkopolskim i słynie z zabytków pozostałych po opactwach cysterskich, które powstały w okresie sprowadzenia cystersów do Polski w średniowieczu. Są to m.in. piękne zespoły poklasztorne oraz kościoły barokowe z często unikatowym wyposażeniem i cennymi kolekcjami dzieł sztuki. Szlak Romański to trasa turystyczna o charakterze kulturowo-oświatowym i religijnym dla młodzieży, osób interesujących się historią oraz pielgrzymów. Związany jest z powstawaniem polskiej państwowości. Zasięg szlaku obejmuje najważniejsze miejsca i zabytki dotyczące czasów związanych z monarchią piastowską. Szlak Św. Jakuba stanowi historyczną trasę pielgrzymkową z wieloma budowlami sakralnymi m.in. kościołami związanymi z życiem św. Jakuba.

 

 

 źródło www.umww.pl

 

 

Galeria zdjęć

/

Filmy

WIELKOPOLSKA. Wielka historia, wielka przygoda..