Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Dawny most zamkowy

Most był pionierską budowlą - pierwszy most betonowy na tych ziemiach, a zbudowano go w 1884 r.  Wysadzony został 4 Marca 1945 roku tuż przed wejściem wojsk radzieckich do Karlina. Potężne filary nie poddały się jednak do końca sile wybuchu i w oparciu o nie można było rozpocząć prowizoryczną odbudowę. Około 10 kwietnia 1945 r. zaczęto okładać filary drewnem, aby zmniejszyć przestrzeń pomiędzy nimi i umożliwić położenie nośnych kłód drewna. Kłody te o długości 15 – 18 metrów zostały przywiezione z placu firmy budowlanej E. Hoffmanna. Na ich warstwie ułożono poprzecznie i wzdłuż dwie warstwy belek stanowiących właściwą powierzchnię jezdną mostu. Po sześciu dniach i nocach pracy, Rosjanie i ludność niemiecka z Karlina ukończyli budowę tego prowizorycznego mostu, w którym jednak po kilku dniach pojawiły się głębokie dziury spowodowane przejazdem czołgów. Po kolejnych naprawach most ten służył jeszcze mieszkańcom do 1956 roku.

Galeria zdjęć

/