Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Aleksander Chodkiewicz

Aleksander Chodkiewicz 1457 - 1549 herbu Gryf z Mieczem (od 1501) Kościesza – koniuszy dworski (1502), marszałek hospodarski (1506-1509, 1511-1547), starosta puński, brzeski i knyszyński, wojewoda nowogródzki (od 1544), dzierżawca wilkiejski, ostryński. Syn Iwana (Jana) Chodkiewicza – hetmana litewskiego, zmarłego w niewoli tureckiej w 1484 na Krymie, i księżnej Agnieszki Jawnuty Bielskiej z Giedyminowiczów (córka Iwana, księcia na Bielsku).

Aleksander Chodkiewicz w 1498 roku sprowadził z greckiego klasztoru na Górze Athos oraz z Ławry Pieczersko-Kijowskiej do Gródka prawosławnych zakonników żyjących według reguły św. Bazylego Wielkiego. Ok. 1510 mnisi za zgodą wojewody, przenieśli się do Supraśla.

Po śmierci 28 maja 1549 r. został pochowany w monasterze w Supraślu.

Galeria zdjęć

/