Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Zamek w Malborku

Zamek Malborski - pomnik kunsztu średniowiecznych budowniczych. Monumentalna gotycka budowla do dziś zdumiewa i zachwyca surowością kształtów, chłodem sal zamkowych, tajemniczością przejść, głębokością fos i rozpiętością grubych murów obronnych.

Zespół zamkowy o powierzchni około 20 hektarów spinają potężne mury, okalają fosy, a wielkie bramy, baszty i wieże bronią dostępu do twierdzy. Zamek Malborski olśniewał przepychem, zdumiewał bogactwem rozwiązań architektonicznych, oddziaływał swym ogromem.

/