Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Ruiny pałacu w Koziej Górze

Kozia Góra - dawna wieś folwarczna, jej wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze należały do folwarku, którego fundatorem byli dawni właściciele majątku.

Zabudowania dworskie znajdują się pomiędzy szosą a parkiem dworskim. Pozostałe zabudowania (służebne w stosunku do majątku) zbudowano przed rzeką Młynówką.

Od XIV do 1. poł. XX wieku osada była w posiadaniu rodu von Podewils, który był ściśle związany z dworem książęcym w Szczecinie. M.in. Adam Podewils jeździł z poselstwem do króla Kazimierza Jagiellończyka proszącym o rękę Anny Jagiellonki dla Bogusława X, natomiast Piotr Podewils towarzyszył księciu w wyprawie do Ziemi Świętej.

W 1818 roku majątki Kozia Góra i Malonowo zostały połączone; dobra objął Heinrich F. Podewils i w majątku zbudował dwór, budynki gospodarcze, założył park i ogród dworski.

Przed II wojna światową właścicielką Koziej Góry była hrabina Jadwiga Ponińska z domu Podewils. Po wojnie stacjonowały w miejscowości wojska radzieckie. Od 1947 r. majątek i pałac przejęły (niestety) PGR.

 

 

Pałac z XVII wieku, przebudowany w XIX/XX wieku, Budynek trzykondygnacyjny, o pow. użytkowej 1 400 m2. Zbudowany został w stylu barokowym, a przebudowany w końcu XIX i na początku XX wieku w stylu neogotyckim. Pałac murowany, z gotyckimi ozdobnymi krużgankami, wieżami i balkonami. Najciekawsza jest elewacja wschodnia z rzeźbami rycerzy oraz herbów. Obecnie pałac znajduje się w ruinie.

 

Spichlerz szachulcowy,  zbudowany w poł. XVI wieku, przebudowywany, zniszczony, odbudowany i zmodernizowany pod nadzorem wojsk napoleońskich. Współcześnie spichlerz wyremontowano w latach 70. XX wieku. Zlikwidowano konstrukcję ryglową ściany południowej. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

 

Park dworski z aleją dojazdową z XVIII wieku. Park o pow. ok. 4 haw stylu krajobrazowo-romantycznym, na terenie przyległym do dworu. W parku posadzono drzewa egzotyczne, a główną płaszczyznę widokową stanowi polana obniżająca się ku rzece.

 

Zespół pałacowo-folwarczny z pocz. XIX wieku, w skład którego wchodzą:

 - ruiny murowanej kaplicy grobowej jako mauzoleum
 - obora szachulcowa
 - dwa budynki gospodarcze
 - budynek gospodarczy z oficyną
 - gorzelnia.
 - neogotycka, murowana stodoła z końca XIX wieku.
 - czworaki z 1906 r. murowane, obecnie budynek mieszkalny.
 - nieczynny cmentarz.

Galeria zdjęć

/