Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Estakada kolejowa

Estakada kolejowa - unikatowy zabytek techniki.

W latach 1856-1859 powstała jednotorowa linia Królewsko-Pruskiej Kolei Wschodniej łączącej Berlin z Królewcem.  W latach 1905-1914 zbudowano linię dwutorową, którą w obrębie miasta poprowadzono estakadą o długości 1300 m.

Budowla posiada około 70 sklepień o parabolicznym kształcie łuków, rozdzielonych stalowymi wiaduktami. Sklepienia wsparte są na żelbetowych filarach oraz licowane są cegłą lub tynkowane. Dekorację architektoniczną stanowi boniowanie na niektórych filarach i gzymsy kostkowe. Na całej długości poprowadzone są bariery zabezpieczające o klasycyzującej metaloplastyce.

Gorzowska estakada kolejowa jest najdłuższa w Polsce i jest to zabytek techniki o unikatowych ponadregionalnych wartościach historyczno-architektoniczno-przestrzennych.

Galeria zdjęć

/