Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Zespół dawnego cesarskiego urzędu pocztowego

W zachowanym szczątkowo historycznym układzie urbanistyczno-architektonicznym Starego Miasta zespół dawnego cesarskiego urzędu pocztowego i telegraficznego stanowi unikalny przykład budownictwa użyteczności publicznej z końca XIX wieku.

Powstał około 1892 roku i zachował pierwotną kompozycję przestrzenną. W skład założenia wchodzą: przy ul. Pocztowej budynek główny ze skrzydłem południowym oraz przy ul. Strzeleckiej dwa budynki dawnej stacji odprawy dyliżansów pocztowych.

Zespół powstał w duchu eklektyzmu z przewagą elementów neogotyckich i neorenesansowych. Główny budynek poczty posiada bogaty detal architektoniczny skontrastowany kolorystycznie z ceglaną elewacją.

W momencie jego budowy awangardą było zastosowanie ażurowego hełmu wieży.

Galeria zdjęć

/