Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Średniowieczne mury obronne

Strzelce zaraz po lokacji średniowiecznego miasta, w latach 1272-1290, otoczono murami obronnymi wraz z Bramą Młyńską (Drezdenkowską lub Wschodnią) i Gorzowską (Brzozowską) oraz systemem baszt łupinowych.

Mury miejskie otoczone zostały dodatkowo podwójnymi obwałowaniami oraz fosą, wypełnioną wodami jeziora Górnego i Dolnego. Mury wybudowano z nieobrobionego kamienia polnego na zaprawie wapiennej, na wysokość 8-9 metrów i szerokość do 160 cm.

Pierwotnie w obwodzie murów, o łącznej długości 1700 metrów, umieszczone były Brama Młyńska i Brama Gorzowska oraz trzydzieści osiem baszt łupinowych.

Galeria zdjęć

/