Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół św. Krzyża

Pierwotnie wzniesiony został przez biskupa lubuskiego Przecława około 1179 roku.

Obecny, murowany, według projektu Elsnera, wybudowano w stylu neogotyckim w latach 1834-1836. Jest to budowla jednonawowa, z czworoboczną wieżą, nakrytą stożkowatym hełmem. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz główny z krucyfiksem z XVI wieku. Figura Chrystusa ozdobiona jest srebrną koroną, przepaską i gwoździami.

Na terenie kościoła znajduje się też późnogotycka chrzcielnica ze sceną Zwiastowania. Tabernakulum wykonane jest z drewna. Posadzka wyłożona jest marmurem.

Świątynia mieści się na cmentarzu przy ulicy Świętokrzyskiej 4.

Galeria zdjęć

/