Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Szczepanów

Miejscowość pochodzi zapewne z X wieku. Według tradycji tutaj urodził się 26 lipca 1030 r. Stanisław, biskup krakowski, męczennik, święty, jeden z głównych patronów Polski. W wyniku konfliktu z Bolesławem Szczodrym, biskup został skazany na obcięcie członków.

W II połowie XV wieku urząd proboszcza w Szczepanowie sprawował Jan Długosz.

W 1612 roku Szczepanów stał się własnością Lubomirskich, za czasów których Szczepanów przeżywał lata świetności. Stanisław Lubomirski wystarał się o prawa miejskie, sprowadził włoskich architektów, wytyczył rynek, odnowił kościół parafialny i zbudował nowy kościół cmentarny. Zmarł jednak zanim większość jego pomysłów została zrealizowana.

Najcenniejszym zabytkiem Szczepanowa jest gotycki, murowany kościół  pw. św. Marii Magdaleny. Wzniesiony został w roku 1470 z inicjatywy między innymi Jana Długosza przez krakowskiego muratora Marcina Proszko.

Stanowi on obecnie część znacznie nowszego kościoła ukończonego w roku 1914, wybudowanego według projektu krakowsko-lwowskiego architekta Jana Sasa Zubrzyckiego. W prezbiterium kościoła gotyckie sklepienie krzyżowo-żebrowe. Na uwagę zasługują: gotycka kamieniarka - dwa portale schodkowe, tzw. „długoszowskie”, kartusz z herbem Wieniawa, tablica erekcyjna z roku 1470 z postacią  św. Stanisława i herbami Prus (Turzynitów), Wieniawa (Długosza), Dębno (Oleśnickich)  i Leliwa (Melsztyńskich).

Ołtarz w starym kościele utrzymany jest w formie tryptyku i pochodzi z końca XV wieku. Ołtarz w nowym kościele wzniesiony został w stylu neogotyckim według projektu J. Sasa Zubrzyckiego. Znajduje się w nim cenny obraz „Św. Stanisław tronujący” z XV wieku. Trzy ołtarze boczne pochodzą natomiast z XVIII i XIX wieku.

Na uwagę zasługują również: neogotycka ambona, projektu Zubrzyckiego, kamienna romańska chrzcielnica, dziś pełniąca funkcję kropielnicy, wykonana z brązu chrzcielnica  z roku 1534 oraz malowidła zdobiące wnętrze kościoła, wykonane w latach 1959-1961 przez Macieja Makarewicza.

Szczepanów w 2011 roku ponownie otrzymał – prawa miejskie, tym razem honorowe.

Galeria zdjęć

/