Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Ratusz i Rynek

Budynek ratusza usytuowany jest w centrum miasta, zbudowany w latach 1821-1824. Poprzedni drewniany ratusz spłonął podczas pożaru miasta w 1809 roku, czego skutkiem była utrata podstawowych dokumentów, m. in. ksiąg grodzkich. Projekt architektoniczny nowego ratusza opracował Hilary Szpilowski.

Ratusz posiada półkoliste wnęki arkadowe z półkolistymi otworami okiennymi, natomiast okna na piętrze są prostokątne. Budynek nad czterospadowym dachem po środku bryły zachował oryginalną czworoboczną wieżę zegarową ze ścianką attykową i ażurową zakończoną sygnaturką. Oryginalny wystrój zewnętrzny widoczny jest także w oknach parteru z nadprożami łukowymi w płytkich “niszach” oraz prostokątnych ozdobnych piętrach w gzymsach. Obok ratusza zachowane zostały budynki dwóch oficyn.

Budynek ratusza zajmuje centralne miejsce na Rynku miejskim, do którego prowadziły ulice będące przedłużeniem traktów pozamiejskich, dziś ulic: Płockiej, Kutnowskiej, Zamkowej, Floriańskiej, T. Kościuszki. Obecnie ratusz jest siedzibą władz samorządowych, a od zakończenia kapitalnego remontu w 1997 roku stanowi wizytówkę miasta.

Galeria zdjęć

/