Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kamienica przy ul. Floriańskiej 14

Kamienica przy ul. Floriańskiej 14 - pochodzi prawdopodobnie z 1828 roku. Właścicielami kamienicy była rodzina Kmitów małżeństwo Aleksander i Tekla z domu Laskowska. Plac odkupili w 1825 roku Balcer i Antonina Zglińscy.

Podczas powstania listopadowego w 1831 roku znajdował się tu szpital polowy.

W 1853 roku władze miejskie zakupiły budynek na szkołę miejską. Przemieszczenie do budynku wszystkich istniejących na terenie miasta szkół nastąpiło jeszcze w 1854 roku.

Na środkowej osi budynku znajduje się wejście w wysokiej wnęce flankowej kolumnami toksańskimi z uproszczonymi kapitelami. W dolnej kondygnacji nad oknami znajdują się charakterystyczne szczyciki wparte na konsolkach.

Po odrestaurowaniu przez obecnych właścicieli Wiesławę i Krzysztofa Radeckich ten piękny, murowany z cegły, budynek nabrał ponownie swej dawnej świetności.

Galeria zdjęć

/