Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Ołtarz Madonny

Ołtarz Madonny Boczny, barokowy ołtarz pierwotnie wykonany w I poł. XVIIw., powiększony w I poł. XVIIIw. - jej postać otoczona jest mandrolą płomienistą w owalnym obramowaniu renesansowym, zdobiony w narożach centralnej partii ołtarza uskrzydlonymi główkami aniołów. Ukoronowana NMP ma na lewym ręku nagie ukoronowane dzieciątko, trzymające jabłko, jako symbol zbawienia. Po bokach Madonny umieszczono obrazy, a z lewej strony Święta Augustyna wśród zakonników. W górnej strefie Bóg Ojciec, Chrystus Ukrzyżowany, figura Najświętszej Marii Panny z obłoku otaczającego Boga Ojca wyłaniają się główki aniołów. Po prawej stronie Madonny umieszczono obraz „Widzenie Św. Norberta". Klęczący Norbert i podający mu dwaj aniołowie biały płaszcz zakonny, w głębi widoczny zespół architektury klasztornej w Żukowie. Górna postać obrazu to Matka Boska z dzieciątkiem i adorujący ją opaci norbertańscy i Św. Jan Chrzciciel z Barankiem. W dolnej partii ołtarza znajdują się obrazy ofiarowane dzieciątku oraz ofiarowane Najświętszej Marii Panny. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz ze sceną koronacji Najświętszej Marii Panny.

Galeria zdjęć

/