Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Wielka Synagoga

Wzniesiona na miejscu starej drewnianej bożnicy w 1642 r.

Obecnie jest to Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Budynek oddaje klimat świątyni żydowskiej. Wnętrze przyciąga uwagę przede wszystkim ze względu na zdobnictwo ścian. Widnieją na nich bowiem ogromne XIX – wieczne tablice z napisami w języku hebrajskim i aramejskim. Są to cytaty biblijne i teksty modlitw.

Główna sala modlitewna ma wysokość 9 metrów. W jej centralnym punkcie znajduje się birma – miejsce w kształcie kwadratu z filarami, balustradą i baldachimem. Birma jest swego rodzaju amboną, z której odczytywana jest Tora.

Na wschodniej ścianie sali mieści się szafa ołtarzowa - Aron ha-kodesz, która przechowuje zwoje Tory. Przykrywa ją bogato tkany, nowy, czerwony parochet – zasłona.

Główne kolekcje Muzeum w Tykocinie, obrazujące historię i kulturę miasta i jego okolicy, powstawały w latach 70-tych, 80-tych i 90-tych XX w. Wśród nich wyróżniają się szczególnie: zbiory zabytków aptekarstwa (wyposażenie dawnych prowincjonalnych aptek i archiwalia aptekarskie), zbiory wyposażenia domów mieszczaństwa tykocińskiego od końca XIX w. do II wojny światowej, kolekcja archiwów rodzinnych, dokumentująca dzieje kilku tykocińskich rodzin od końca XVIII do połowy XX wieku (Bohdanowiczów, Kąckich, Hermanowskich) oraz kolekcja judaistyczna. Zbiory Muzeum w Tykocinie liczą dziś ponad 3200 eksponatów.
Trzon kolekcji tworzą przedmioty związane z obchodami Szabatu i świąt dorocznych: Pesach, Sukot, Chanuka i Purim oraz ozdoby Tory (czyli zwoju Pięcioksięgu Mojżesza). Wśród nich wyróżnia się zbiór lampek i świeczników chanukowych z różnorodnych wytwórni polskich i rosyjskich II poł. XIX w. do pocz. XX w., wykonanych ze srebra i metali kolorowych oraz platerów.
Muzeum posiada także elementy modlitewnego stroju żydowskiego: tałesy, tefilin i jarmułki. Ważne miejsce zajmują dzieła literatury talmudycznej wydawane w oficynach Warszawy, Przemyśla, Wilna, Lwowa w XIX i XX w.
Przedmioty z tej kolekcji, poza małymi wyjątkami,pochodzą z różnych stron Polski. Niestety, po tykocińskich Żydach pozostały tylko pojedyncze przedmioty użytku codziennego, cztery szabatowe świeczniki, kilkanaście bączków chanukowych, fragment chanukowej lampki i kilka książek.
Chanukowe lampki w zbiorach Muzeum pochodzą z II poł. XIX w. i przełomu XIX/XX w. i zostały wytworzone w warsztatach złotniczych w Polsce a także w fabrykach Norblina i Frageta w Warszawie, wytwarzających przedmioty platerowe, srebrne, metalowe srebrzone.

Muzeum w Tykocinie

Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

ul. Kozia 2

tel. 85 718 16 13

czynne codziennie oprócz poniedziałków i dni świątecznych

od 1 pażdziernika do 30 kwietnia (w dni powszechne i niedziele) w godz. 10.00-17.00

od 1 maja do 30 września           (w dni powszednie i niedziele) w godz. 10.00-18.00

OSTATNI TURYSTA MOŻE WEJŚĆ NA GODZINĘ PRZED ZAMKNIĘCIEM

 

 

 

CENY BILETÓW

bilet normalny- 10 zł

bilet ulgowy- 5 zł

bilet rodzinny -20 zł

w soboty wstęp bezpłatny

Galeria zdjęć

/