Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Alumnat

Ufundowany przez starostę tykocińskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego w poł. XVII w. dom wojskowy, który przetrwał do dziś. Budynek przeznaczony wówczas dla weteranów i inwalidów wojennych.

Jego staropolska nazwa pochodzi od łacińskiego słowa alumnare – żywić, wychowywać. Obiekt ten jest zbudowany na planie czworoboku i posiada wewnętrzny dziedziniec.

Galeria zdjęć

/