Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Stara Brama Lwowska

Brama wybudowana została ok. 1600 roku, a zaprojektowana przez Bernarda Moranda. Przejazd sklepiony jest potężną kolebką, a otwory strzelnicze w ścianach służyły do jego obserwacji lub ostrzału z sąsiednich kazamat.

Kamienne zwieńczenie fasady bramy dekoruje płaskorzeźba przedstawiająca patrona miasta – św. Tomasza Apostoła w scenie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Po obu jej stronach znajdują się kartusze z trzema skrzyżowanymi włóczniami, czyli herbem Zamoyskich „Jelita”. Łaciński napis umieszczony pod płaskorzeźbą w tłumaczeniu na polski głosi:

Zwycięzco grzechu, piekła i śmierci odeprzyj wściekłe ataki wszystkich nieprzyjaciół, a napis umieszczony pod nim: Roku Pańskiego 1580 Kanclerz Wielki Królestwa Polskiego własnym sumptem począł obwarowywać i zgromadzać osadników oraz nadał imię Nowy Zamość.

Obok bramy znajduje się Cela Łukasińskiego z wmurowaną w ścianę metalową tablicą poświęconą Walerianowi Łukasińskiemu, założycielowi Wolnomularstwa Narodowego i Narodowego Towarzystwa Patriotycznego, który był więziony w Zamościu w latach 1824-25.

Galeria zdjęć

/