Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Cerkiew w Radrużu

Zespół Cerkiewny w Radrużu to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Jego głównym elementem jest cerkiew p.w. św. Paraskewy wzniesiona około 1583 roku, zespół uzupełnia XVI wieczna drewniana dzwonnica oraz kamienny mur z bramami i kostnicą.

Wnętrze cerkwi zdobią polichromie z XVII wieku oraz ikonostas, którego najstarszym elementem są powstałe w 1647 r. wrota carskie.

W 1699 r., z fundacji Andrzeja Doskocza – mieszkańca Radruża, powstała ikona Trymorfona - wizerunek Chrystusa Tronującego w otoczeniu Matki Boskiej i św. Jana Chrzciciela. Ikona ta umieszczona jest w centrum ikonostasu, ponad carskimi wrotami.

Ogrodzenie terenu powstało ok. 1825 roku na bazie łamanego wapienia łączonego glinianą zaprawą.  W 2 poł. XIX w. z kamienia wapiennego została wybudowana kostnica zwana Domkiem Diaka.

W pobliżu cerkwi znajduje się cmentarz z nagrobkami z XVIII-XX w. oraz płytą nagrobną z ok. 1682 r., a także dwa cmentarze parafialne z nagrobkami wykonanymi przez kamieniarzy ze Starego Brusna w XIX-XX w.

21 czerwca 2013 r. zespół cerkiewny w Radrużu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z 16 obiektów „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”.

 

 

 

Od 2010 r. właścicielem Zespołu Cerkiewnego w Radrużu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Cerkiew można zwiedzać codziennie w godzinach:

okres letni:      01.04 - 31.10 codziennie od 10.00 do 19.00
okres zimowy: 01.11 - 31.03 od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00

Termin zwiedzania można również uzgodnić telefonicznie:

606357108
693699420

ceny biletów: 

normalny  - 8 zł
ulgowy     - 5 zł 

Galeria zdjęć

/