Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Zamek

Schodząc ulicą Sądową w dół, dochodzimy do nabrzeża i mostu przez Wdę. Tą drogą można dostać się na obszar starego miasta, zajęty obecnie przez ogródki działkowe. Znajdują się tu zamek krzyżacki i średniowieczna fara.

Wykorzystując klin stworzony przez Wdę i Wisłę, w latach 1335-50 Krzyżacy wznieśli na planie regularnego kwadratu o boku 70 m zamek obronny, będący później siedzibą komturii świeckiej. Wokół liczących blisko metr grubości murów pozostawiono przestrzeń do ćwiczeń i turniejów, a na narożnikach wybudowano cztery baszty. Zachowane do dziś skrzydło północne stanowiło najbardziej reprezentacyjną część budowli.

Do naszych czasów przetrwała majestatyczna baszta północno-zachodnia, z której roztacza się wspaniały widok na okolicę. Przeprowadzone w 2008 r. pomiary wykazały, że wieża odchylona jest od pionu w kierunku zachodnim o 106 cm, przy wysokości wynoszącej 34,73 m. Tym samym wieża zamku krzyżackiego w Świeciu, jest najwyższą krzywą wieżą w Polsce, na szczyt której mogą wejść turyści.

Wewnątrz warowni i na zamkowym dziedzińcu odbywają się wystawy, turnieje rycerskie, festyny, koncerty i imprezy cykliczne m.in.: Festiwal Mocnych Brzmień (lipiec) i Maraton Piosenki Osobistej Nocne śpiewanie (wrzesień).

Galeria zdjęć

/