Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Stara Fara

Drugą zachowaną średniowieczną budowlą  Świecia jest Stara Fara, przy ulicy PCK na terenie starego miasta, tuż przy fragmentarycznych pozostałościach dawnych murów miejskich.

Trójnawowy gotycki kościół św. Stanisława Biskupa, do którego wezwania dołączono w 1990 r. tytuł Matki Boskiej Częstochowskiej, budowany był przez blisko całe XV stulecie.

Renowacja po pierwszej wojnie szwedzkiej w latach 1626-29 doprowadziła do powstania budowli łączącej w sobie cechy gotyku i renesansu. Gotyckie jest prezbiterium z pięknym schodkowym szczytem, a wysoka czworokątna wieża z prostokątnymi oknami ma zakończenie typowe dla renesansu.

W czasie II wojny światowej, podczas wyzwalania miasta przez armię radziecką, kościół uległ poważnemu zniszczeniu. Odbudowano go dopiero w 1988 r. Jako ciekawostkę warto podać, że kościół, wówczas jeszcze zniszczony, był wykorzystany do kręcenia scen w serialu „Czterej pancerni i pies”.

Galeria zdjęć

/