Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół farny

Zbudowany został w latach 1874-87, po pożarze poprzedniej, starszej budowli – kościoła p.w. św. Michała – patrona miasta. Budowę wież ukończono na początku XX w. Projekt kościoła wykonał Józef Braunseis. Pierwsze nabożeństwo zostało odprawiono w Boże Narodzenie 1886 r.

We wnętrzu dwudziestowieczne polichromie (1906-7) i witraże. W zachodniej nawie znajduje się renesansowa płyta nagrobna Sebastiana Lubomirskiego, zmarłego w 1558 r., pochodząca z poprzedniej świątyni.

Fundamenty średniowiecznego kościoła p.w. św. Michała zostały odkryte podczas prac archeologicznych, towarzyszących rewitalizacji placu. Zostały one zaznaczone w obecnej płycie Placu św. Michała. Odkryto również przykościelny cmentarz, fragmenty cmentarza przycerkiewnego w rejonie ulic: Sobieskiego i Piłsudskiego oraz dobrze zachowaną studnię znajdującą się przy dawnym kościele NMP, na obecnym placu przy ul. Grzegorza z Sanoka.

Galeria zdjęć

/