Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Muzeum Kargula i Pawlaka

Muzeum poświęcone kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego „Sami Swoi” „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Muzeum zlokalizowane jest w pobliżu Lubomierskiego Rynku, którego plener kilkakrotnie pojawia się w filmie "Sami Swoi".

Pomieszczenia muzealne mieszczą się na parterze jednego z najstarszych w mieście budynków – tzw. Domu Płócienników, który od XVI w. był siedzibą cechu Płócienników. Budynek ten posiada bogate walory architektoniczne, stanowiące atrakcję turystyczną.

W Muzeum Kargula i Pawlaka zgromadzone są różne pamiątki związane z kultową komedią Sylwestra Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty wykorzystane podczas kręcenia filmu.

Wśród rekwizytów znajdują się m.in. karabin, z którego zamek wylata, granat do świątecznego ubrania i fragment płotu, przy którym kłócili się bohaterowie. Wśród innych unikatowych eksponatów znajdują się: umowa z dublerem Władysława Hańczy – Józefem Jakubowskim oraz pierwsza kopia filmu "Sami Swoi", z której film był odtwarzany podczas prapremiery w 1967 roku.

Galeria zdjęć

/