Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół św. Bartłomieja

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja w Chęcinach, stojący na pochyłości zamkowego wzgórza, najprawdopodobniej wzniesiony został, równocześnie z lokacją miasta, przed rokiem 1325. Jest to budowla halowa z nawami równej wysokości i szerokości natomiast wielobocznie zamknięte prezbiterium jest nieco szersze od nawy głównej. Od północy dobudowano zakrystię i niewielki skarbczyk. Na przedłużeniu nawy południowej, w roku 1614 dostawiono renesansową kaplicę Trzech Króli, zwaną też kaplicą rodu Fodygów. Przy nawie północnej znajduje się kruchta z pierwszej połowy XVII wieku oraz kwadratowa kaplica z XVII lub XVIII wieku.

Od zachodu, na osi kościoła, w latach 1830 – 1840 zaczęto budować wieżę jednak jej mury wykonano do wysokości jednej kondygnacji, a dalsze prace przerwano z powodu zapadania się gruntu, które wystąpiło w roku 1838. W nawach i prezbiterium przykrycie stanowią sklepienia kolebkowo – krzyżowe z dekoracyjnymi żebrami wykonanymi ze stiuku. W kościele zachowało się kilka portali, najstarszym z nich jest późnogotycki prowadzący z zakrystii do skarbczyka z końca XV wieku.

We wnętrzu na szczególną uwagę zasługuje wczesnobarokowy ołtarz główny oraz stojące obok późnorenesansowe stalle przedstawiające sceny z życia św. Franciszka oraz wspomniana kaplica Trzech Króli, wzniesiona w 1614 r. przez pochodzącego ze szwajcarskiego miasteczka Mesocco – Kacpra Fodygę, piastującego w Chęcinach urząd wójta.

Legenda głosi, że kościół połączony był z zamkiem podziemnym przejściem. Jego wylot znajdować się miał pośrodku dziedzińca zamkowego, gdzie do dziś widoczny jest wykuty w skale otwór.

 

Kościół można zwiedzać, pół godziny przed i po każdej mszy.

Galeria zdjęć

/