Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kaplica Trójcy Świętej

Jednym z najcenniejszych zabytków Lublina jest XIV-wieczna kaplica znajdująca się na Wzgórzu Zamkowym.

Ściany kaplicy zdobią rusko-bizantyjskie malowidła z pierwszej połowy XV wieku, które zostały wykonane na polecenie króla Władysława Jagiełły. Na jednej ze ścian kaplicy zachował się fragment napisu fundacyjnego wykonany w języku staro-cerkiewno-słowiańskim pozwalający na określenie dokładnej daty ukończenia prac związanych z wykonaniem polichromii na 10 sierpnia 1418 roku. Ponadto podczas prowadzonych prac konserwatorskich udało się odczytać imiona malarzy pracujących przy wykonaniu polichromii Kurył i Juszko oraz jej twórcy mistrza Andrzeja. Malowidła utrzymane w duchu kościoła prawosławnego, zdobiące mury świątyni rzymskokatolickiej są unikalnym symbolem współistnienia kultury wschodnio i zachodnioeuropejskiej.

Niezwykłym elementem, który znalazł się wśród malowideł przedstawiających treści religijne, wizerunki świętych oraz sceny biblijne jest fresk przedstawiający wizerunek króla Władysława Jagiełły, będący jedyną podobizną króla wykonaną za jego życia.

Polichromie zdobiące mury kaplicy zostały odkryte przez lubelskiego malarza Józefa Smolińskiego w 1899 roku pod odpadającymi płatami warstwy wapiennej. Pierwsze prace konserwatorskie rozpoczęły się w 1917 roku a zakończyły dopiero w 1997 roku.

 

Zwiedzanie:

od 1 maja do 31 sierpnia              poniedziałek - niedziela, godz. 10 - 17.30

od 1 września do 14 marca          wtorek - niedziela,            godz.   9 - 16.30

od 15 marca do 30 kwietnia         poniedziałek - niedziela, godz.   9 - 16.30

 

Wejścia do kaplicy odbywają się co 30 minut.

Rezerwacja jest obowiązkowa tel. 81 537 96 82, 81 537 96 62 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15.

 

Galeria zdjęć

/