Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

O regionie

Jest to zarówno odrębna kraina historyczna, jak i region etnograficzny, położony w środkowej Polsce. Kujawy położone są na Pojezierzu Wielkopolski, w dorzeczu środkowej Wisły i górnej Noteci. Obecnie praktycznie cały obszar wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego, a jedynie nieduża jego część znajduje się w granicach województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

Kujawy - wyjątkowe miejsce na mapie Polski

Jest to wyjątkowe miejsce o oryginalnej kulturze ludowej, gwarze, stroju, a także zdobnictwie oraz pieśniach i tańcach, które zamieszkiwane jest przez grupę etniczną nazywaną Kujawiakami. Nazwa regionu po raz pierwszy pojawiła się już w 1136 roku w Bulli gnieźnieńskiej, chociaż wtedy stosowana była wyłącznie do obszaru nadwiślańskiego aktualnych Kujaw. Dopiero od XIII wieku zaczęto nazywać tak ziemię kruszwicko-włocławską. Możemy zauważyć tutaj zarówno wpływy Wielkopolski (zachód), jak i Mazowsza (wschód).

Do końca XVIII wieku granica zarówno historycznych, jak i etnograficznych Kujaw się pokrywała. Później, w okolicach Bydgoszczy, Fordonu, Solca i Koronowa, możemy już zaobserwować silne wpływy z innych części kraju. Działo się to m.in. przez intensywne kontakty (rodzinne i handlowe) z kupiectwem Gdańska, Wielkopolską szlachtą i mieszkańcami Pomorza. Po rozbiorach z uwagi na zmiany granic, germanizację oraz wpływy kulturowe sąsiednich regionów następował stopniowy zanik poczucia przynależności regionalnej wśród mieszkańców okolic Bydgoszczy, Łabiszyna, Koronowa czy Barcina oraz mieszkańców rejonów na pograniczu z Wielkopolską i Mazowszem.

Z uwagi na tzw. czarne ziemie, czyli jedne z najurodzajniejszych gleb w Polsce, które możemy znaleźć w tym rejonie, eksploatowanie źródeł słonych oraz hutnictwo żelaza, tutejsza ludność była bardzo zamożna. Jest to także rejon, w którym krzyżowały się ważne niegdyś szlaki handlowe, do których należał m.in. szlak bursztynowy i wczesnośredniowieczny trakt ruski. Ponadto, samo położenie tego regionu miało ogromne znaczenie strategiczne dla północnej ekspansji piastowskiej.

Galeria zdjęć

/

Filmy

KUJAWSKO-POMORSKIE
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Nadgoplański Park Krajobrazowy