Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy chroni najrozleglejsze w Polsce torfowiska, położone wzdłuż rzeki Biebrzy. Zajmuje jeden z największych terenów bagiennych w Europie Środkowej, a jednocześnie jest największym i najdłuższym parkiem narodowym Polsce. Odległość pomiędzy jego krańcami wynosi prawie 100 km. BPN to przede wszystkim rozległe obszary podmokłe dzięki czemu jest to jeden z najdzikszych i najbardziej tajemniczych obszarów w Polsce. Park stanowi jedną z najbogatszych w gatunki ostoję ptaków, występuje ich blisko 270 gatunków. Spotkać można tu takie „perełki” ornitologiczne, jak: wodniczka, rybitwa białoskrzydła, orlik grubodzioby, błotniak łąkowy i zbożowy, dubelt, batalion czy kulik wielki. Dolina Biebrzy to również wyjątkowe bogactwo innych grup zwierząt. Bytuje tu, na przykład 48 gatunków ssaków, z największym z nich – łosiem.

Biebrza to rzeka typowo nizinna o silnie meandrującym korycie i leniwie płynących wodach. Charakterystyczne są dla niej wysokie wezbrania wiosenne pochodzenia roztopowego, powodujące szerokie rozlewiska. Krajobraz doliny Biebrzy charakteryzuje wysoki stopień naturalności. Występuje tu aż 70 zespołów roślinnych, a wśród samych roślin naczyniowych stwierdzono ponad 1000 gatunków, w tym 20 gatunków storczyków. Na obszarze BPN i jego otuliny istnieje ponad 600 km szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych kajakowych.

Dowiedz się więcej o Biebrzańskim PN

Galeria zdjęć

/