Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 10 517 ha, z czego 5 726 ha pozostaje pod ścisłą ochroną. Park chroni ostatnie na niżu Europy lasy naturalne o charakterze pierwotnym, zachowane w strefie lasów liściastych i mieszanych. Są to lasy wielowiekowe i wielogatunkowe, o zróżnicowanej strukturze przestrzennej i niespotykanym bogactwie świata grzybów, roślin i zwierząt. Wiele z nich to gatunki właściwe lasom pierwotnym, które gdzie indziej zostały już wytępione lub są poważnie zagrożone. Park jest dla nich często ostatnią ostoją. O wartości i unikatowości BPN i całej Puszczy Białowieskiej stanowi jednak nie liczba, a jakość występujących w niej gatunków. Mało jest tu gatunków związanych ze środowiskami przekształconymi przez człowieka, a bardzo dużo charakterystycznych dla lasów naturalnych i pierwotnych. Symbolem Parku i Puszczy Białowieskiej jest żubr – największy ssak Europy. Obecnie występuje tu najliczniejsza na świecie populacja żyjąca na wolności. Dowodami wyjątkowych walorów BPN było wpisanie go w 1977 r. przez UNESCO na listę rezerwatów biosfery M&B,a w 1979 r. na listę światowego Dziedzictwa Ludzkości.

http://perlypolski.pl/pl/component/iptobiekty/oobiekcie/51/

Galeria zdjęć

/