Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

ZAMKI I TWIERDZE

Zamek krzyżacki w Malborku

Historia Zamku Krzyżackiego w Malborku

Siedem wieków burzliwej historii kryje w sobie Zamek. W drugiej połowie trzynastego wieku bracia zakonu rycerskiego, zwani krzyżakami, wybrali wzgórze nad Nogatem na nową siedzibę swego zakonu. Początkowo budowano zamek na siedzibę konwentu (Zamek Wysoki). Powstająca budowla stała się domem zakonnym i twierdzą, a od XIV wieku stolicą państwa krzyżackiego. Wówczas przystąpiono do budowy nowego zamku o charakterze reprezentacyjnym (Zamek Średni), w skład którego wchodził pałac wielkich mistrzów, wielki refektarz, komnaty gościnne i pomieszczenia recepcyjne. Rozbudowano i urządzono Przedzamcze, gdzie miejsce znalazły zabudowania gospodarcze Karwan, ludwisarnia, itp. Zespół zamkowy o powierzchni około 20 hektarów spinają potężne mury, okalają fosy, a wielkie bramy, baszty i wieże bronią dostępu do twierdzy. Zamek Malborski olśniewał przepychem, zdumiewał bogactwem rozwiązań architektonicznych, oddziaływał swym ogromem. W 1457 roku, w czasie wojny trzynastoletniej, zamek przejął król Kazimierz Jagiellończyk. Przez ponad trzy stulecia zamek pełnił ważne funkcje gospodarcze i polityczne, był arsenałem Rzeczypospolitej, rezydencją władców polskich i siedzibą starostów malborskich, tu również czynna była mennica królewska. W czasie wojen polsko-szwedzkich zamek pełnił funkcję militarną, ale obecność wojsk niekorzystnie wpłynęła na budowlę. U schyłku XIX wieku przystąpiono do odbudowy i rekonstrukcji zamku - prace te prowadził młody i utalentowany Konrad Steinbrecht.

Zamek w Malborku to arcydzieło architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza. Największy gotycki zespół zamkowy na świecie o powierzchni ok. 21 hektarów i łącznej kubaturze budynków przekraczającej ćwierć miliona metrów sześciennych. Uważany jest za największą budowlę ceglaną wzniesioną rękami człowieka Od 1961r. gospodarzem zamku jest Muzeum Zamkowe w Malborku. Placówka  eksponuje dla turystów 18 wystaw stałych m.in. bogate zbiory bursztynu, militariów oraz rzeźby gotyckiej oraz kilka wystaw czasowych. Odwiedza je rocznie ponad pół miliona turystów z całego świata. W roku 1997 Zespól Zamkowy w Malborku wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną zapewniając dzieciom naukę poprzez zabawę, a młodzieży lekcje muzealne powadzone metodami aktywnymi. Ciekawą, niekonwencjonalną i oryginalną propozycją spotkań z zamkiem i jego historią są gry historyczne powiązane z warsztatami parateatralnymi, filmowymi czy turniejami rycerskimi.

W sezonie letnim turyści mogą uczestniczyć w spektaklu "Światło i Dźwięk". W jesienne, zimowe i wiosenne wieczory można odkryć nowe uroki zamku przemierzając wraz z przewodnikiem trasę "nocnego zwiedzania" i podziwiając zamek w nocnej iluminacji.

Galeria zdjęć

/