Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

ZAMKI I TWIERDZE

Zamek krzyżacki w Malborku

O obiekcie

Zamek Malborski - pomnik kunsztu średniowiecznych budowniczych. Monumentalna gotycka budowla do dziś zdumiewa i zachwyca surowością kształtów, chłodem sal zamkowych, tajemniczością przejść, głębokością fos i rozpiętością grubych murów obronnych. Siedem wieków burzliwej historii kryje w sobie Zamek. W drugiej połowie trzynastego wieku bracia zakonu rycerskiego, zwani krzyżakami, wybrali wzgórze nad Nogatem na nową siedzibę swego zakonu. Początkowo budowano zamek na siedzibę konwentu (Zamek Wysoki). Powstająca budowla stała się domem zakonnym i twierdzą, a od XIV wieku stolicą państwa krzyżackiego. Wówczas przystąpiono do budowy nowego zamku o charakterze reprezentacyjnym (Zamek Średni), w skład którego wchodził pałac wielkich mistrzów, wielki refektarz, komnaty gościnne i pomieszczenia recepcyjne. Rozbudowano i urządzono Przedzamcze, gdzie miejsce znalazły zabudowania gospodarcze Karwan, ludwisarnia, itp. Zespół zamkowy o powierzchni około 20 hektarów spinają potężne mury, okalają fosy, a wielkie bramy, baszty i wieże bronią dostępu do twierdzy. Zamek Malborski olśniewał przepychem, zdumiewał bogactwem rozwiązań architektonicznych, oddziaływał swym ogromem.

Galeria zdjęć

/

Lokalizacja na mapie