Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Mikołaj Kopernik

Urodził się 19 lutego 1473 r.w Toruniu. Jego ojcem był Mikołaj, zaś matką Barbara - z domu Watzenrode. W młodości uczęszczał do szkoły parafialnej, gdzie uczył się rachunków, łaciny oraz śpiewu. Kopernika wychował, brat matki, Łukasz Watzenrode biskup warmiński.

W latach 1491-1495 Mikołaj studiował w Krakowie, który był wówczas ośrodkiem studiów astronomicznych myśli humanistycznej. W 1496 r. wyjechał do Bolonii studiować astronomię. W 1501 roku powrócił do kraju, by po kilku miesiącach wyjechać do Padwy w celu podjęcia studiów na wydziale prawa i medycyny. W 1503 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze, po czym powrócił do Polski.

Osiadł na Warmii, gdzie do 1510 roku był sekretarzem i lekarzem przybocznym Łukasza Watzenrode. W tym roku osiadł we Fromborku, pełniąc funkcje kanonika prowadził jednocześnie obserwacje astronomiczne. Tu napisał swe główne dzieło „De revolutionibus orbium coelestium". Zarys swojej teorii heliocentrycznej przedstawił uprzednio w rozprawie znanej jako „Commentariolus". Przy obserwacji planet posługiwał się głównie trzema instrumentami: kwadrantem słonecznym, sferą armilarną (astrolabium) oraz triquetrum.

W 1516 r. Mikołaj Kopernik został administratorem dóbr kapitularnych. Interesował się zagadnieniami ekonomicznymi - opracował projekt reformy monetarnej, która miała na celu ujednolicenie monety pruskiej i koronnej oraz scentralizowanie kontroli nad produkcją menniczą. W okresie wojny 1519-1521 bronił zamku w Olsztynie, gdy przebywał tam jako administrator komornictwa Kapituły.

We Fromborku osiadł wewnątrz warowni, w wieży położonej w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca, zwaną do dziś jego imieniem. Pełnił tu dziewięć różnych urzędów. Początkowo był wizytatorem, kanclerzem i przełożonym kasy aprowizacyjnej, później generalnym administratorem biskupstwa. Jako lekarz udzielał pomocy medycznej mieszkańcom miasteczka jak i okolicznych wsi. Do dziś zachowane są jego recepty jakie przypisywał na różne schorzenia.

Zmarł 21 maja 1543 r. Mimo licznych kontrowersyjnych teorii dotyczących miejsca jego pochówku, przyjęto, iż jego szczątki spoczywają w katedrze fromborskiej, gdzie zgodnie ze zwyczajem grzebano kanoników nieopodal ołtarzy, które za życia były im przydzielone.

Szwedzcy naukowcy potwierdzili, że szczątki znalezione w katedrze pod koniec 2005 roku, należą do Mikołaja Kopernika. Uroczysty pochówek szczątków astronoma odbył się 22 maja 2010 r. we fromborskiej katedrze.

Galeria zdjęć

/