Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Historia Kruszynian

Kruszyniany to niewielka wieś na Podlasiu, o której możemy powiedzieć, że jej historia zaczęła się w 1679 roku, kiedy to król polski Jan III Sobieski, dnia 12 marca nadał ją wraz z pobliskimi wsiami Nietupa, Łużany oraz częścią Poniatowicz dowódcom chorągwi tatarskich, którzy złożyli przysięgę na wierność Rzeczpospolitej.

Kruszyniany przypadły pułkownikowi Samuelowi Murzy Krzeczowskiemu, który zasłużył się podczas bitwy pod Parkanami, ratując królowi życie.

Lipkowie (tak nazywani byli Tatarzy w służbie królewskiej) wybudowali we wsi meczet oraz mizar (cmentarz muzułmański).

Do dnia dzisiejszego zachowały się zarówno meczet jak i mizar, choć ten pierwszy pochodzi prawdopodobnie z II połowy XVIII wieku. Mizar jest znacznie starszy, gdyż najstarszy nagrobek pochodzi z 1699 roku i zapewne należy do jednego z pierwszych osadników.

Dziś po kilku wiekach obecności Tatarów w Kruszynianach, wieś ta jest ważnym miejscem skupiającym społeczność tatarską mieszkającą na terenie Polski.

Jednak potomkowie Tatarów nie są jedyną społecznością zamieszkującą Kruszyniany. Obok siebie mieszkają katolicy, prawosławni i muzułmanie. 

 

 

 

Galeria zdjęć

/