Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Historia Prabut

Prabuty to malownicze miasteczko leżące nad rzeką Liwą, przepływającą przez województwo pomorskie. Jest to miejsce o niezwykle bogatej historii. Pierwsze wzmianki na temat tego miasteczka pochodzą z XIII w. W tym bowiem okresie Prabuty zyskały prawa miejskie.

Historia Prabutów - czasy panowania Krzyżaków

Miasteczko leżało na ziemiach należących do Zakonu krzyżackiego. Co więcej, zamek w Prabutach był uznawany za jedno z najważniejszych miejsc zamieszkania biskupi żyjących w państwie krzyżackim. Mimo tego, panowanie Zakonu nie odpowiadało mieszkańcom Prabutów i okolic. Okoliczna ludność chciała nawet przyłączyć się do Związku Pruskiego. Niestety wojna trzynastoletnia udaremniła ich dążenia i sprawiła, że miasteczko należało do Zakonu aż do początku XVI wieku.

Lata 1501-1521 były ważnym okresem w życiu miasteczka. W tym czasie pełniło ono rolę stolicy Pomezanii. W roku 1525, gdy Państwo Krzyżackie przestało istnieć, a Prabuty stało się siedzibą starostwa.

Klęski i zniszczenia XVI - XVIII w.

Okres XVI oraz XVII w. to dla Prabutów czas wyzwań, ale także rozwoju. Miasteczko było nękane przez epidemie. W wieku XVII wojny ze Szwedami doprowadzają do wielu zniszczeń miejskich. W roku 1628 na zamku prabuckim odbywały się pertraktacje ze Szewami. Na przełomie wieków miasto jest trawione przez trzy wielkie pożary. Pracowitość i zawziętość mieszkańców każdorazowo jednak sprawia, że jest ono odbudowywane.

Czasy przedwojenne

W wieku XIX przez miasteczko przemaszerowały wojska francuskie kierujące się w stronę Rosji oraz wracające spod Borodino. W tym czasie powstały też drogi, infrastruktura miejska oraz kolej, która ułatwiła transport do Malborka, Kwidzyna czy Iławy.

II wojna światowa i czasy powojenne

Również II wojna światowa boleśnie doświadczyła miasteczko. W tym okresie zniszczona została ponad połowa zabudowań w jego obrębie. Miasteczko zostało jednak odbudowane. W ubiegłym stuleciu miasto się rozwijało. Na jego terenie uruchomiono wodociągi, a w 1956 roku linię przesyłową gazu. Rok 1975 to czas uruchomienia zakładów przemysłowych i spółdzielnie np. ZHO Hydroster czy Spółdzielni Pracy “Tęcza”.

Obecnie w Prabutach mieszka około 9000 osób. Miasteczko kusi turystów pięknymi zabytkami, takimi jak gotycka konkatedra św Wojciecha, rynek, Brama Kwidzyńska, fundamenty zamku gotyckiego czy pomnik cesarza Wilhelma I lub fontanna Rolanda.