Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

O miejscowości

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny to wspaniałe miejsce do rekreacji i wypoczynku. Dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz rozległym terenom rolniczym i leśnym Gmina i Miasto wyróżniają się w regionie walorami turystycznymi.

Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą korzystać z basenów, obiektów sportowych, wytyczonych ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych, które w części prowadzą przez Park Krajobrazowy “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Wysoka lesistość gminy Czerwionka-Leszczyny (41% powierzchni) należy do jej najsilniejszych atutów i znacząco podnosi jej turystyczne i rekreacyjne walory.

Na uwagę zasługują także zachowane tu wartości przyrodnicze. W trudniej dostępnych kompleksach leśnych po dziś dzień przetrwały dzikie uroczyska będące pamiątką dawnej Puszczy Śląskiej. Szczególną wartość naukową przedstawia uroczysko Głębokie Doły w okolicy Książenic, gdzie zachowało się najliczniejsze w Katowickiem skupisko pomnikowych buków pospolitych w wieku ponad 100 lat.

W ostatnich latach rozwinęła się turystyka rowerowa oraz nordic walking. Było to możliwe dzięki wytyczeniu sieci ścieżek rowerowych, przebiegających przez najbardziej malownicze zakątki gminy.

Turystyce pieszej sprzyjają przebiegające przez obszar gminy trzy szlaki turystyczne: Początków Hutnictwa, Stulecia Turystyki oraz Historii Górnictwa Górnośląskiego. Wędrując po nich można lepiej poznać także historię tej ziemi, gdyż zarówno szlaki turystyczne jak i ścieżki rowerowe prowadzą do wielu zabytków. Obiekty te reprezentują architekturę sakralną, dworską, architekturę patronackiego osiedla robotniczego oraz architekturę obiektów różnych dziedzin techniki.

 

 

 

źródło www.czerwionka-leszczyny.pl

Galeria zdjęć

/

Filmy

CZERWIONKA-LESZCZYNY zabytkowe osiedle