Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

O miejscowości

Mikołów jest miejscem wyjątkowym. Świetnie łączy przeciwieństwa - nowoczesny przemysł ze sztuką, przyrodę z cywilizacją i dawne z nowym. Okazuje się, że jest równie dobrym miejsce na tworzenie udanych inwestycji, jak i na szukanie artystycznych inspiracji.

Mikołów od dawna nazywany jest oazą zieleni na przemysłowym Górnym Śląsku, a powstający na terenie miasta ogród botaniczny ma dziś szansę odmienić wizerunek całego regionu.

Jest to jeden  z największych projektów tego typu w Polsce, który pokazuje i promuje zielone oblicze Śląska oraz przyczynia się do ochrony bogatej przyrody tych terenów. Twórcy botanika opracowali także koncepcję Mikołowa jako miasta-ogrodu, w którym ważne miejsce zajmują tereny zielone. Ma ona m.in. polegać na rozproszeniu niektórych kolekcji Ogrodu Botanicznego w przestrzeni miasta – w parkach, na skwerach, ale także w szkolnych i przydomowych ogródkach czy na działkach.

Już dziś Mikołów zachwyca różnorodnością przyrodniczą. Na jego obszarze, oprócz Śląskiego Ogrodu Botanicznego, mieszczą się dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, Dolina Jamny i Wzgórze Kamionka.

W mieście znajduje się trzynaście drzew uznanych za pomniki przyrody, a w sąsiedztwie rynku rozciągają się miejskie Planty. Początki tego pięknego parku, który stał się także częścią historii Mikołowa, sięgają XVIII w. W 2001 r. odnowione Planty zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Galeria zdjęć

/