Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół pw. św. Trójcy

Choć dzieje miasta Supraśl liczą ponad 500 lat i od początku ściśle związane były bogatą historią chrześcijan na tych ziemiach, to Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Supraślu utworzona została dopiero w 1906 r. Wcześniej świątynia ta była kaplicą, a później kościołem filialnym białostockiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP.

Początki supraskiego kościoła związane są z jednej strony z dynamicznym rozwojem miasta i powstawaniem tu kolejnych fabryk sukna, z drugiej zaś - z dokonaną w 1839 r. przez władze carskie kasatą Unii Brzeskiej. Na mocy tego dekretu greckokatolicki Klasztor Zakonu Bazylianów w Supraślu, w którym przez ponad sto lat odbywały się nabożeństwa w obrządku unickim i katolickim, władze carskie przekazały Cerkwi prawosławnej.

Na skutek tego supraska ludność katolicka pozbawiona miejsca sprawowania kultu Bożego. Posługa duszpasterska sprawowana była więc w domach prywatnych przez księży z Białegostoku i Wasilkowa. Przedłużający się taki stan skłonił miejscową i nowo przybyłą ludność do ubiegania się u władz carskich o pozwolenie na wybudowanie kościoła. Po długich zabiegach - dzięki wparciu niemieckich katolików - w roku 1849 Supraśl otrzymał pozwolenie na wystawienie świątyni katolickiej.

Galeria zdjęć

/