Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Meczet

Drewniany meczet, znajdujący się we wsi Kruszyniany na Podlasiu, jest najstarszym meczetem tatarskim zachowanym w Polsce.

Meczet zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 10x13 m. Swoim kształtem budynek nawiązuje do okolicznych kościołów z dwiema wieżami.

Z zewnątrz i wewnątrz pokryty jest drewnianą boazerią pomalowaną na ciemnozielony kolor (zieleń to kolor islamu). Od strony północnej budynek zdobią dwie wieże pokryte również drewnem. Na kalenicy dachu stoi trzecia (mniejsza od pozostałych) wieżyczka bez okien. Przesunięta jest w kierunku mihrabu. Dachy obu wież i wieżyczki mają kształt hełmu zwieńczonego półksiężycem na szczycie. Dach głównej części budynku pokryty jest gontem.

Wnętrze podzielone jest na dwie części: dla kobiet i mężczyzn. Wejście dla kobiet umiejscowione jest na głównej osi budynku, zwieńczone jest trójkątnym tympanonem, po którego bokach wznoszą się dwie wieże. Wejście dla mężczyzn znajduje się w bocznej ścianie. Pomieszczenie dla kobiet jest znacznie mniejsze i oddziela je od części męskiej drewniane przepierzenie, w którym na wysokości około 1 m wykonano podłużną szparę, zasłoniętą białą, przejrzystą firanką.

Wnętrze udekorowane jest dywanami, a ściany muhirami – kaligraficznym zapisem cytatów z Koranu.

 

Prawdopodobnie meczet powstał w Kruszynianach tuż po zasiedleniu wsi przez Tatarów ok. 1679 roku. Pierwsze wzmianki o tym wydarzeniu znalazły się w dokumentach z 1717 roku.

Meczet, który przetrwał do naszych czasów pochodzi prawdopodobnie z II połowy XVIII wieku, jednak dokładna data jego budowy nie jest znana.

W pobliżu meczetu znajduje się mizar (cmentarz). Najstarszy nagrobek jaki znajduje się na mizarze pochodzi z 1699 roku.

 

Zwiedzanie meczetu

Od maja do końca września od god. 9.00 do 19.00

W pozostałych miesiącach zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodnikiem Panem Dżemilem Gembickim tel. 502 543 871

Galeria zdjęć

/