Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół

Budowa kościoła w Górznie, który zachował się do naszych czasów rozpoczęła się w 1765 a zakończyła w 1812 roku. Do budowy wykorzystano częściowo materiał budowlany pozyskany z rozbiórki średniowiecznego zamku biskupiego.

Jest to kościół jednonawowy z dwiema wieżami, które wznoszą się na wysokość 24 metrów i zwieńczone są typowymi dla bożogrobców krzyżami z dwóch skrzyżowanych belek,. Również nad wejściem głównym umieszczony został medalion z krzyżem zakonu. Fasada skromnie dekorowana z oknami umieszczonymi w szerszych wnękach.

Kościół posiada sklepienie kolebkowo-krzyżowe, wsparte na rzędzie filarów. Prezbiterium oddzielone jest od nawy łukiem tęczowym. Wejście do nawy prowadzi przez kruchtę, w której znajdują się schody prowadzące na obie wieże oraz do wnęki organowej. Organy kościelne pochodzą z 1888. 

Większość wyposażenia wnętrza wykonana została w stylu barokowym, trzy ołtarze boczne powstały w II połowie XVIII wieku, a ołtarz główny z cudownym obrazem maryjnym w XVII wieku. W kościele znajduje się zabytkowa osiemnastowieczna ambona, kielichy i lichtarze oraz rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wnętrze utrzymane jest w kolorystyce typowej dla bożogrobców, zieleni, czerwieni i złota. Na wieżach kościelnych znajdują się trzy zabytkowe dzwony - dwa z roku 1638, jeden z 1633.

Galeria zdjęć

/