Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Jedną z pereł architektury barokowej na terenie Toszka jest kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Prawdopodobnie już w 1165 r. istniał w Toszku kościół parafialny pw. św. Piotra, który uległ zniszczeniu w czasie wojen husyckich. Jego fundatorem i budowniczym był książę Bolesław Wysoki.

Obecny kościół pw. św. Katarzyny powstał w 1456 r. W latach 1713-1715 baron Jan Dietrich von Peterwaldski dokonał znacznej przebudowy świątyni w stylu barokowym.

Od czasu, kiedy papież Klemens XIII w 1762 r. założył przy toszeckim kościele parafialnym jedno z nielicznych w świecie bractw poświęconych Sercu Jezusowemu - Bractwo Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, Toszek stał się miejscowością pielgrzymkową. W połowie XVII w. kościół posiadał sześć bocznych ołtarzy i był znanym miejscem pątniczym na Śląsku.

Kościół parafialny jest budowlą barokową z kamienia łamanego, ma piękne sklepienia, mozaiki oraz siedem ołtarzy. W budynku znajdują się trzy nawy główne, z wąskimi nawami bocznymi, oddzielonymi od nawy środkowej pilastrami. Nad zakrystią znajduje się loża kolatorska, wnętrze późnobarokowe z 1 ćwierci XVIII wieku. W środku zobaczyć można również interesujące zabytki gotyckiego złotnictwa i snycerki.

Przy szczycie Kościoła zamieszczone jest motto: "Non est hic aliud nisi domus Dei, et porta coeli" - „Nic tu nie jest innego jedno dom Boży i brama niebieska.”

Galeria zdjęć

/