Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Pocysterski zespół klasztorny

Cystersi przybyli do Koronowa w 1288r. z pobliskiego Byszewa. Już w roku następnym rozpoczęli budowę kościoła prawdopodobnie na podstawie projektu mnicha Theodricusa. Powstała murowana, trójnawowa bazylika z transeptem i dwoma rzędami kaplic w stylu gotyckim.

Na przełomie XVII/XVIII w. opat Ignacy Bernard Gniński doprowadził do przebudowy kościoła ze stylu gotyckiego na barokowy. W tym czasie również wyposażono kościół w barokowe, bardzo cenne elementy wystroju.

W 1819r. za sprawą pruskiego zaborcy nastąpiła kasacja zakonu, a zabudowania klasztorne zostały przekształcone w więzienie.

Wnętrze kościoła zawiera wiele szczególnych dzieł: ołtarz główny, piękne stalle, dziesięć obrazów przedstawiających zdarzenia z życia klasztoru, chór muzyczny, ambonę oraz wiele innych elementów, których urok możemy dostrzec podczas zwiedzania.

Galeria zdjęć

/