Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

CIEKAWOSTKA - Bitwa pod Koronowem

Bitwa pod koronowem rozegrana została 10 października 1410 roku. Wojska zakonne dowodzone przez Michała Küchmeistera liczyły ok. 4000 zbrojnych natomiast wojska polskie dowodzone przez Sędziwoja z Ostroroga i Piotra Niedźwiedzkiego ok. 2000.

Celem wojsk zakonu, po zdobyciu Tucholi, było opanowanie warownego klasztoru cystersów w Koronowie. Król Władysław II Jagiełło nie dysponował w tym czasie dużą liczbą wojsk, które po wygranej bitwie pod Grunwaldem i późniejszym nieudanej próbie zdobycia Malborka, zostały w dużej części rozproszone.

Wojska polskie zdążyły jednak obsadzić Koronowo przed przybyciem armii zakonnej, która pomimo znacznej przewagi liczebnej nie zdecydowała się na frontalny atak i rozpoczęła odwrót. Krzyżacy nie zdołali jednak uniknąć starcia i na wzgórzu niedaleko Koronowa rozpoczęła się bitwa.

Po kilkugodzinnej walce rycerz królewski Jan Naszan z Ostrowic zdobył chorągiew nieprzyjaciela co walnie przyczyniło się do pokonania wojsk zakonnych.

Galeria zdjęć

/