Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół św. Marcina w Jaworze

Najstarsza świątynia w mieście wzniesiona w stylu gotyckim na przełomie XIII/XIV w. Wystrój barokowy o wysokiej klasie artystycznej.

W nawie północnej, w kaplicy mariackiej, znajduje się epitafium Hansa Sapiensa ze sceną Ukrzyżowania i wyrytą datą 1362.

W ołtarzu głównym obraz przedstawiający św. Marcina pędzla Feliksa Antona Schefflera.

W nawie południowej okazałe epitafium lekarza Baltazara Hartranfta z 1586 r., a na sklepieniach średniowieczne malowidła.

W kościele znajduje się datowana na XIV w. rzeźba św. Marcina w szatach biskupich.

Interesujące portale: od strony południowej gotycki, wyobrażający w tympanonie św. Marcina na koniu dzielącego się swym płaszczem z żebrakiem oraz późnorenesansowy z ok. 1615 r. z bogatą ornamentyką, flankowany okazałymi kolumnami.

Wokół świątyni otoczony murem teren dawnego cmentarza z licznymi epitafiami.

 Zwiedzanie:

poniedziałek - piątek po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

tel. 76 870-31-70

tel. 76 871-05-62

Galeria zdjęć

/