Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół pw. Trójcy Świętej

Został wybudowany dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu w latach 1740 – 1750.

Jest to barokowa świątynia typu bazylikowego.

Wnętrze kościoła składa się z trzech naw, ściany są ozdobione polichromią, zaś ołtarz główny pięknie pozłacany.

Kościół posiada również zabytkowe, rokokowe organy, pochodzące z okresu pierwszych lat budowy świątyni. Wygląd zewnętrzny świątyni charakteryzują dwie wieże połączone z korpusem kościoła łukami i arkadami w kształcie półkolistych skrzydeł.

Tykocińskie organy w kościele Trójcy Przenajświętszej należą do cennych obiektów sztuki organmistrzowskiej w województwie podlaskim. Zbudowane zostały około 1760 r. z fundacji Jana Klemensa Branickiego. Kompleksowy remont organów w latach 1997-99 przywrócił instrumentowi dawne wartości muzyczne. Dzięki swoim walorom są wykorzystywane jako instrument koncertowy.

Galeria zdjęć

/