Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Trasa Turystyczna "Rzeszowskie Piwnice"

Podczas prowadzonych, od 1988 roku, górniczych prac zabezpieczających rzeszowskie kamienice, odkryto pod płytą Rynku, w sąsiedztwie budynku Rynek 19 zabudowę reliktową z okresu średniowiecza oraz inne fragmenty podziemnych wyrobisk, które wykorzystywane były przez dawnych mieszkańców do magazynowania towarów wymagających niskich temperatur, a w czasie najazdów tatarskich i wojen były schronieniem dla mieszkańców grodu.

Po ich udrożnieniu i zabezpieczeniu stworzyły wraz z niektórymi piwnicami budynków przyrynkowych I etap podziemnej trasy turystycznej o długości 213 m, udostępnionej do zwiedzania w 2000 roku.

II etap podziemnej trasy turystycznej został wykonany wraz z przeprowadzonym remontem płyty Rynku, który został wykonany w latach 2005 – 2007. Jednocześnie, w miejscu wybyrzonych w 1942 roku dwóch kamienic, wybudowanne zostało wejście do trasy podziemnej.

Podziemna Trasa Turystyczna ma obecnie 369 metrów długości, przebiega pod kamienicami i płytą Rynku. Obejmuje 25 piwnic i 15 korytarzy, sięgających 10 m w głąb ziemi, którym nadano nazwy odnoszące się do funkcji oraz do historii miasta. Można tu obejrzeć relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, tajemne przejścia.

Galeria zdjęć

/