Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Mennonickie Chrystkowo

W odległości 3 km od Gruczna i 15 km od Świecia znajduje się wieś Chrystkowo. Od XVI od XVIII w. przybywali tutaj protestanccy osadnicy z obecnej Holandii - mennonici.

Mennonici propagowali surowe zasady moralne. Odrzucali między innymi zajmowanie państwowych urzędów, służbę wojskową, nie uznawali także hierarchii kościelnej. Za swoje przekonania byli prześladowani w ojczyźnie i chętnie emigrowali do Polski. Byli niezwykle pracowici, wykazywali się ogromną zręcznością i kunsztem, jeśli chodzi o osuszanie bagien, co nie było bez znaczenia na podmokłych terenach nadwiślańskich.

Wśród rozproszonej zabudowy wsi, pod nr 21 zachowała się pomennonicka drewniana chata z 1770 r. Budowla jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, parterowa z poddaszem wspartym od frontu na ozdobnych słupach. Przy chacie odtworzono suszarnię i przechowalnię do owoców oraz założono szkółkę starych odmian drzew owocowych, przede wszystkim jabłoni i śliw.

Obecnie mieści się tu ośrodek muzealno-dydaktyczny Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Galeria zdjęć

/