Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Muzeum Ceramiki

Działające od połowy lat sześćdziesiątych Muzeum Ceramiki początkowo nie posiadało własnych zbiorów. Ekspozycję „Kamionka bolesławiecka od XVII-wiecznej do współczesnej” przygotowano ze zbiorów wrocławskiego Muzeum. Z biegiem czasu większość wypożyczonych eksponatów została zastąpiona własnymi nabytkami, pochodzącymi z przekazów muzeów dolnośląskich: Chojnowa, Kamiennej Góry, Wałbrzycha, Ziębic oraz z zakupów antykwarycznych i darów. Współczesna kamionka w zbiorach muzeum pochodzi głównie z przekazów Spółdzielni „Ceramika Artystyczna” i Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”.

Muzeum Ceramiki posiada zbiory miejscowej kamionki liczące ponad 2000 obiektów. Najstarsze z nich pochodzą z pierwszej połowy XVIII w. Są to ręcznie toczone dzbany, o kulistych brzuścach, gładkich lub skośnie rowkowanych, pokryte brązowym szkliwem ziemnym. Cynowe przykrywy dzbanów mocowane były do ucha. Często ryte były na nich daty lub inicjały.

Galeria zdjęć

/