Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Dwór

Odbudowa obecnie istniejącego budynku dworu została ukończona w 2008 roku dzięki władzom samorządowym województwa mazowieckiego według zachowanego projektu z 1908 roku.

Projekt ten to wynik konkursu architektonicznego, który w dniu 19.12.1907 r. przy współpracy z Towarzystwem „Polska Sztuka Stosowana” z Krakowa ogłosił III ordynat opinogórski hr. Adam Krasiński. Wybudowanie nowego dworu  podyktowane było nie tylko koniecznością, spowodowaną złym stanem istniejącego budynku, ale również chęcią ogólnego porządkowania Opinogóry, związanego ze zbliżającą się 100-tną rocznicą urodzin jego dziadka, poety, Zygmunta Krasińskiego przypadającą na dzień 19.02.1912 r.

Program konkursu zakładał, że budynek  dworu miał posiadać „charakterystyczny wyraz wiejskiego dworu polskiego”: kolumnowy ganek, wysoki łamany dach, miał być murowany, tynkowany i kryty dachówką, wyposażony w nowoczesne łazienki i centralne ogrzewanie itp. Założenia programowe konkursu miały również symboliczne znaczenie, podkreślając patriotyzm fundatora oraz jego związki z tą ziemią.

Niestety nagrodzony projekt nie został jednak wówczas zrealizowany, gdyż hr. Adam Krasiński zmarł 17.01.1909 roku a jego następcy nie podjęli się budowy. W 1913 r. stary dwór został prawdopodobnie rozebrany i w ten sposób przestało istnieć w Opinogórze miejsce, w którym spędził dzieciństwo i młodość  poeta Zygmunt Krasiński, jeden z najsłynniejszych twórców polskiego romantyzmu.

Galeria zdjęć

/