Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Kościół

Pierwszą świątynię w Opinogórze zbudowano w 1822 roku. Była to kaplica rodowa Krasińskich połączona z panteonem grobowym. Stanęła na miejscu starego cmentarzyska z czasów późnorzymskich, na niewielkim wzniesieniu, na skraju parku.

W 1820 r. generał Wincenty Krasiński zwrócił się do biskupa płockiego Adama Michała Prażmowskiego o zgodę na wystawienie kaplicy. Zgodę otrzymał i w lutym następnego roku dziekan przasnyski mógł już poinformować władze kościelne, że kaplica jest „pod wierzch do sufitu wyprowadzona”, a w październiku generał przekazał biskupowi wiadomość, że budowa jest ukończona. Nie mogła to być informacja prawdziwa, ponieważ kiedy w 1822 r. w Warszawie zmarła żona generała, nie przewieziono trumny z jej ciałem do Opinogóry, bo kaplica nie była wykończona. Trumna przez kilka miesięcy pozostawała w Zegrzu, w grobowcach rodzinnych Józefa Krasińskiego, a w Opinogórze dopiero kończono prace. Wreszcie po sześciu miesiącach, 18 października biskup mógł dokonać konsekracji opinogórskiej świątyni jako filii kościoła ciechanowskiego. W dwa dni później, po nabożeństwie żałobnym w ciechanowskiej farze do Opinogóry wyruszył uroczysty kondukt żałobny z prochami Marii Krasińskiej. Tu odbyła się druga wielka uroczystość żałobna z udziałem czterech biskupów i kilkudziesięciu księży.

Nowy kościół był niewielki, miał kształt rotundy o średnicy ok. 10 m. Składał się z kościoła górnego z wejściem od północy i dolnej kaplicy przeznaczonej na panteon grobowy z wejściem od strony południowej. Złożono tam trumnę z prochami matki poety. Na wieku trumny spoczęła hrabiowska korona wykonana z mosiężnej blachy i aksamitna mitra książęca Radziwiłłów. Nowy kościół okazał się jednak za mały dla wszystkich wiernych z siedmiu wsi przynależnych do Opinogóry. Powstała zatem sprawa jego rozbudowy. W 1874 r. dostawiona została przystawka do dolnej kaplicy dla pomieszczenia większej liczby wiernych. Generał Krasiński zapisał w testamencie 15.000 rubli na budowę kościoła. W latach 1874-1877 wybudowano nową świątynię. Ufundowała ją Róża z Potockich Krasińska, żona Władysława, a zaprojektował architekt warszawski Wincenty Rakiewicz. Jest to budowla neoklasycystyczna, jednonawowa, ozdobiona monumentalnym portykiem czterokolumnowym, przekryta dwuspadowym dachem.

 

Godziny zwiedzania Kościoła i krypt z przewodnikiem muzealnym:
- od 1 maja do 30 września:             wtorek - piątek  11.00, 13.30, 16.00
                                                          sobota - niedziela 14.00, 15.00, 16.00

- od 1 października do 30 kwietnia:  wtorek - piątek  9.00, 11.00, 15.00
                                                                      sobota - niedziela 14.00, 15.00

Galeria zdjęć

/