Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Bazylika

Świątynię klasztorną wzniesiono jako dwuwieżowy kościół z kamienia w 1 połowie XII wieku. Została konsekrowana w 1161 roku. Zaprojektowano ją tak, jak największe ówcześnie budowane kościoły w Europie Środkowej.

Dwie wieże świadczą o wysokim znaczeniu tej świątyni. Podobne wieże mają tylko kościół św. Andrzeja w Krakowie, kolegiaty w Opatowie i w Tumie oraz dwa kościoły śląskie w Lwówku i Wierzbnej. Także do europejskiej tradycji budownictwa nawiązują trzy absydy, które kończyły każdą z naw. Do dziś zachowała się tylko główna z nich, a północna została zrekonstruowana w latach 80-tych XX wieku.

Z lat 1140 - 1160 pochodzi ogromny portal romański, który prawdopodobnie został wykonany we Włoszech, w warsztacie Wiligelma z Modeny. Oryginalne są w nim trzy łuki, tzw. archiwolty, z dekoracją plecionkową i sznurową. Napis ponad nimi został dodany przez konserwatorów. Kapitele z fantastycznymi przedstawieniami pochodzą z XII wieku. Lewy przedstawia siłacza duszącego dwa smoki, a na prawym dostrzec można głowę z oślimi uszami. Z tego portalu zachowała się także część wypełnienia (tympanonu) z dwoma postaciami apostołów. Dawniej figur było 13, a nad nimi znajdował się Chrystus w medalionie trzymanym przez anioły. W kruchcie umieszczono także dwa mniejsze fragmenty zniszczonego portalu.

Bazylika w Czerwińsku przechodziła bardzo burzliwe koleje losu, co spowodowało, że dziś nie możemy obejrzeć pierwotnego wyglądu świątyni.

 

Bazylika jest dostępna dla zwiedzających po wcześniejszym zgłoszeniu w czasie gdy nie ma Mszy Św. i nabożeństw.
Dzwonek do dyżurującego przewodnika przy kancelarii parafialnej.
Za posługę przewodnika sugerowana jest dobrowolna ofiara.

e-mail: czerwinsk@salezjanie.pl

Galeria zdjęć

/