Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Niedaleko Chęcin - Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

W grudniu 1899 roku komitet jubileuszowy, na którego czele stanął książę Michał Józef Piotr Radziwiłł, właściciel Nieborowa, zorganizował  zbiórkę na zakup majątku ziemskiego dla Henryka Sienkiewicza.

Majątek zakupiono 18 lipca 1900 roku a 22 grudnia wręczono pisarzowi akt własności. Oblęgorski majątek był darem społeczeństwa polskiego z okazji 25-lecia twórczości pisarza. Z zebranych przez komitet  pieniędzy w latach 1900 - 1902 wybudowano pałacyk, który stał się jego letnią rezydencją. Henryk Sienkiewicz przebywał w Oblęgorku, każdego lata, z rodziną i przyjaciółmi aż do 1914 roku.

Po śmierci pisarza, 15 listopada 1916 roku, majątkiem zarządzała jego żona Maria Sienkiewicz, która przyjechała tu w 1917 roku i przebywała do 1925 roku. Po śmierci Marii w majątku, aż do 1945 roku, mieszkał wraz z żoną i dziećmi syn Henryka Sienkiewicza, Henryk Józef Sienkiewicz.

29 marca 1945 roku w wyniku reformy rolnej rodzinie Sienkiewiczów przyznano prawo do fragmentu dawnej posiadłości wraz z pałacykiem jednak przekazanie nastąpiło dopiero w 1949 roku. Przez te kilka lat pałacyk ulegał dewastacji.

Jedyną nadzieją na ratunek niszczejącego pałacyku, będącego darem społeczeństwa polskiego, było przekazanie go państwu, w celu utworzenia w nim muzeum, co nastąpiło w 1956 roku. Pałacyk wraz z przyległym parkiem stał się własnością państwa, jednak dopiero inicjatywa społeczna doprowadziła do jego remontu i powstania Muzeum Henryka Sienkiewicza.

Otwarcie muzeum nastąpiło 26 października 1958 roku a pierwszym kustoszem została synowa pisarza Zuzanna pełniąc tę funkcję przez 10 lat.

Dzięki darom, które napływały z całej Polski, udało się odtworzyć jego dawne wyposażenie.

Olbrzymi wkład w odtworzenie wnętrz pałacyku miała ówczesna Cepelia, która podjęła się renowacji wszystkich mebli będących własnością Henryka Sienkiewicza oraz, na podstawie zachowanej dokumentacji, zrekonstruoawnia lamp naftowych używanych przez pisarza.

 

Zwiedzanie Muzeum

1 kwietnia - 31 października

wtorek – niedziela od godziny 9.00 do 17.00

2 listopada – 31 marca

wtorek – niedziela od godziny 8.00 do 16.00

 

Ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem.

Galeria zdjęć

/