Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Muzeum im. ks. Władysława Łęgi

Muzeum w Grudziądzu zostało założone w 1884 roku jako Miejskie Muzeum Starożytności. Pierwotnie mieściło się w jednej z sal szkoły dla dziewcząt, w Pałacu Opatek przy ul. Klasztornej. Powiększająca się liczba eksponatów powodowała, że muzeum było wielokrotnie przenoszone, aż do 1911 roku, kiedy muzeum zostało przeniesione do reprezentacyjnego gmachu przy ul. Legionów gdzie do dziś mieści się biblioteka miejska.

W latach 1921 - 1939 muzeum rozwijało się pod zarządem Towarzystwa Czetelni Ludowych. Od 1922 roku honorowym kustoszem zbiorów był ks. Władysław Łęga. W latach okupacji istniało jako Muzeum Miejskie całkowicie podporządkowane hitlerowskiej propagandzie politycznej.

Muzeum w Grudziądzu ponownie zostało otwarte w 1946 roku, niestety woję przetrwała zaledwie 1/3 zbiorów. Od 1956 roku siedzibą muzeum jest gmach dawnego klasztoru benedyktynek, który został odbudowany ze zniszczeń wojennych. Wraz ze zwiększaniem się ilości eksponatów muzeum zajęło kolejne budynki: zabytkowe spichlerze oraz tzw. Pałac Opatek.

Obecnie podstawę ekspozycji stanowi Galeria Współczesnego Malarstwa Pomorskiego, która powstała w 1961 roku. Ponadto zbiory zawierają ikonografię dawnego Grudziądza, ocalałe wyposażenie dawnego kościoła reformatorów i wiele innych bardzo ciekawych eksponatów.

 

Galeria zdjęć

/